Universitat de Barcelona

Grau en Gestió i Administració Pública

Pla d'estudis

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 132
Optativa 30
Pràctiques externes 12
Treball final de grau 6
TOTAL 240

Assignatures per curs i semestre

PRIMER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Història Política i Social Contemporània 1 FB 6
Introducció al Dret 1 FB 6
Sistema Polític Espanyol 1 FB 6
Sociologia 1 FB 6
Tècniques de Treball i Comunicació 1 FB 6
Ciència de l'Administració 2 OB 6
Dret Constitucional 2 FB 6
Economia Política 2 FB 6
Estructures Administratives 2 OB 6
Tractament de la Informació a l'Administració Pública 2 FB 6
SEGON CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Economia Pública 1 OB 6
Estadística Aplicada a l'Administració Pública I 1 FB 6
Informació i Documentació Administrativa 1 OB 6
Polítiques Públiques 1 OB 6
Règim Jurídic de les Administracions Públiques I 1 OB 6
Dret i Administració de la Unió Europea 2 OB 6
Estadística Aplicada a l'Administració Pública II 2 FB 6
Introducció a la Gestió Financera 2 OB 6
Règim Jurídic de les Administracions Públiques II 2 OB 6
Tècniques i Mètodes de Gestió Pública 2 OB 6
TERCER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Activitat Administrativa I 1 OB 6
Dret del Treball 1 OB 6
Gestió Pressupostària I 1 OB 6
Gestió Tributària I 1 OB 6
Règim d'Ocupació Pública 1 OB 6
Activitat Administrativa II 2 OB 6
Comptabilitat Pública 2 OB 6
Direcció i Gestió de Persones 2 OB 6
Gestió Pressupostària II 2 OB 6
Gestió Tributària II 2 OB 6
QUART CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Contractació i Serveis Públics 1 OB 6
Dret Civil: Persones, Contractes i Béns 1 OB 6
Pràctiques Externes 2 PR 12
Treball Final de Grau 2 TR 6
Assignatures Optatives 1 OT 18
Assignatures Optatives 2 OT 12

Itineraris i mencions

Menció en Gestió Pública Local
Menció en Gestió Pública Local
Comparteix-ho: