Universitat de Barcelona

Grau en Relacions Laborals

Presentació

 

Els estudis de Relacions Laborals pretenen donar resposta a l'evolució recent del context econòmic i social, amb atenció especial als canvis produïts en el món de les relacions laborals en les seves diferents facetes. En aquest sentit, el grau de Relacions Laborals es caracteritza per oferir uns continguts acadèmics de caràcter pluridisciplinari i per ser un instrument fonamental per proporcionar a la societat uns titulats amb coneixements i habilitats que els permetin donar resposta a la complexitat de les relacions laborals presents i futures i, alhora, fer recerca en el camp sociolaboral des d'un enfocament multidisciplinari.

Per conèixer el món de les relacions laborals i desenvolupar posteriorment una activitat professional en aquest camp és necessari conèixer l'aspecte jurídic, és a dir, saber què diuen les normes sobre com ha de fer la feina; saber quins són els drets i obligacions de treballadors i empresaris; conèixer la funció dels representants del personal, l'actuació de l'administració laboral, el funcionament i prestacions de la Seguretat Social, etc. Però conèixer com es desenvolupen les relacions laborals en una empresa o institució pública no tan sols depèn de les normes, sinó també d'altres matèries com ara l'organització d'empreses, la direcció i gestió dels recursos humans, la sociologia i psicologia del treball, o els aspectes econòmics de l'ús del factor treball en l'empresa i les institucions públiques.

En virtut d'aquests objectius, el grau de Relacions Laborals és una titulació interdisciplinària en la qual s'han d'estudiar aspectes rellevants i necessaris en l'àmbit de les relacions de treball, com ara el dret, l'economia, la psicologia, la sociologia, la història i l'organització d'empreses.

El grau de Relacions Laborals dona als estudiants l’oportunitat d'especialitzar-se en dues mencions (assessorament jurídic laboral i gestió de persones) que intenten preparar els futurs graduats per a les necessitats i demandes de la societat. Els continguts de les dues mencions pretenen que els estudiants adquireixin coneixements més específics que els permetin aprofundir en les matèries obligatòries.
 

Dades bàsiques

Branca de coneixementCiències Socials i Jurídiques
Crèdits240
Modalitat de docència

presencial

Places

150 (sense comptar doble titulació)

Notes de tall

8,180  (juliol 2022, inici procés, via PAU i FP)

Idioma de docència

català (52,6%), castellà (47,4%)

Preu orientatiu per crèdit17,69 €
Cap d'estudisJESUS BARCELO FERNANDEZ
Comparteix-ho: