Universitat de Barcelona

Grau en Criminologia

Sortides professionals

Les principals sortides professionals del graduat en Criminologia són les següents:
 

 • Àrea policial: victimologia, criminalística, policia científica.
 • Centres penitenciaris: junta de tractament, equips tècnics, informes.
 • Vigilància penitenciària: seguiment de presos, tramitació i informes, assessoria del jutge de vigilància, equip tècnic de la central d'observació.
 • Victimologia: direcció d'oficines d'atenció a la víctima, atenció primària a la víctima, informes i enquestes, treball de camp, estratègies de prevenció.
 • Seguretat privada: direcció d'empreses de seguretat, formació de personal de seguretat, assessorament.
 • Àrea judicial: bases de dades delictives, redacció i control d'informes i estadístiques, criminologia forense.
 • Justícia de menors: control de llibertat vigilada i internaments, informes de mesures i d'evolució del menor, processos de conciliació o reparació, programes de tractament, avaluació i actuació en situacions de risc.
 • Marginalitat: estudis, treballs de camp, estratègies de prevenció.
 • Política criminal: estratègies i tècniques diverses.
   
Comparteix-ho: