Universitat de Barcelona

Grau de Criminologia

Plans docents

Relació d'assignatures 2020-2021

Assignatura Tipus Crèdits
Anàlisi i Gestió del Risc i la Seguretat OT 3
Anglès Criminològic FB 6
Avaluació de Programes i Polítiques Públics OB 6
Cibercriminalitat OT 6
Cooperació Penal Internacional OT 6
Criminalística OT 3
Criminalitat i Seguretat Vial OT 3
Criminologia Pericial OT 3
Delinqüència de l'Estat, de les Organitzacions i de les Professions OT 3
Delinqüència i Control Social OB 6
Delinqüència Juvenil OB 6
Delinqüència Organitzada i Terrorisme OT 3
Delinqüència Sexual i de Gènere OB 6
Dret Policial OT 3
Drets Constitucionals i Drets Fonamentals FB 6
Drogues i Toxicologia OT 3
Enjudiciament Criminal OB 9
Estadística i Anàlisi de Dades FB 6
Fanatisme i Violència OT 3
Fonaments de Dret Penal i Teoria del Delicte OB 9
Formes de Criminalitat OB 6
Gestió Penitenciària OT 3
Història Política i Social Contemporània FB 6
Intervenció Social i Educativa amb el Delinqüent OT 3
Introducció a la Criminologia FB 6
Introducció a la Psicologia FB 6
Introducció a la Sociologia FB 6
Introducció al Dret Públic FB 6
Introducció al Sistema Polític FB 6
Justícia de Menors OT 3
Medicina Legal i Ciències Forenses OB 6
Metodologia Científica OB 6
Minories i Igualtat OT 3
Mitjans Alternatius de Resolució de Conflictes OT 3
Penologia i Dret Penitenciari OB 6
Política Criminal OB 6
Polítiques de Seguretat i Prevenció OB 6
Polítiques Públiques OT 6
Pràctiques Externes PR 6
Predicció, Prevenció i Tractament de la Delinqüència OB 6
Psicologia Criminal OB 6
Psicologia Judicial OT 3
Sociologia de la Policia OT 3
Sociologia del Dret OB 6
Tècniques de Treball i Comunicació FB 6
Tècniques d'Investigació en Criminologia I OB 6
Tècniques d'Investigació en Criminologia II OB 6
Teories Criminològiques I OB 6
Teories Criminològiques II OB 6
Tipologies Penals OB 6
Tractament de Delinqüents Violents OT 3
Treball Final de Grau TR 6
Victimologia OB 6
Victimologia OT 6
Comparteix-ho: