Universitat de Barcelona

Grau en Criminologia

Plans docents

Relació d'assignatures 2022-2023

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Anàlisi i Gestió del Risc i la Seguretat OT 1r semestre 3
Anglès Criminològic FB 2n semestre 6
Avaluació de Programes i Polítiques Públics OB 1r semestre 6
Cibercriminalitat OT 2n semestre 6
Cooperació Penal Internacional OT 2n semestre 6
Criminalística OT 2n semestre 3
Criminalitat i Seguretat Vial OT 2n semestre 3
Criminologia Pericial OT 1r semestre 3
Delinqüència de l'Estat, de les Organitzacions i de les Professions OT 1r semestre 3
Delinqüència i Control Social OB 1r semestre 6
Delinqüència Juvenil OB 1r semestre 6
Delinqüència Organitzada i Terrorisme OT 2n semestre 3
Delinqüència Sexual i de Gènere OB 1r semestre 6
Dret Policial OT 2n semestre 3
Drets Constitucionals i Drets Fonamentals FB 2n semestre 6
Drogues i Toxicologia OT 1r semestre 3
Enjudiciament Criminal OB 2n semestre 9
Estadística i Anàlisi de Dades FB 2n semestre 6
Fanatisme i Violència OT 1r semestre 3
Fonaments de Dret Penal i Teoria del Delicte OB 1r semestre 9
Formes de Criminalitat OB 1r semestre 6
Gestió Penitenciària OT 2n semestre 3
Història Política i Social Contemporània FB 1r semestre 6
Intervenció Social i Educativa amb el Delinqüent OT 1r semestre 3
Introducció a la Criminologia FB 1r semestre 6
Introducció a la Psicologia FB 2n semestre 6
Introducció a la Sociologia FB 1r semestre 6
Introducció al Dret Públic FB 1r semestre 6
Introducció al Sistema Polític FB 2n semestre 6
Justícia de Menors OT 2n semestre 3
Medicina Legal i Ciències Forenses OB 1r semestre 6
Metodologia Científica OB 1r semestre 6
Minories i Igualtat OT 2n semestre 3
Mitjans Alternatius de Resolució de Conflictes OT 2n semestre 3
Penologia i Dret Penitenciari OB 2n semestre 6
Política Criminal OB 2n semestre 6
Polítiques de Seguretat i Prevenció OB 2n semestre 6
Polítiques Públiques OT 1r semestre 6
Pràctiques Externes PR 1r semestre
2n semestre
6
Predicció, Prevenció i Tractament de la Delinqüència OB 1r semestre 6
Psicologia Criminal OB 2n semestre 6
Psicologia Judicial OT 1r semestre 3
Sociologia de la Policia OT 2n semestre 3
Sociologia del Dret OB 2n semestre 6
Tècniques de Treball i Comunicació FB 1r semestre 6
Tècniques d'Investigació en Criminologia I OB 1r semestre 6
Tècniques d'Investigació en Criminologia II OB 2n semestre 6
Teories Criminològiques I OB 1r semestre 6
Teories Criminològiques II OB 2n semestre 6
Tipologies Penals OB 2n semestre 6
Tractament de Delinqüents Violents OT 1r semestre 3
Treball Final de Grau TR 1r semestre
2n semestre
6
Victimologia OB 1r semestre
2n semestre
6
Victimologia OT 1r semestre 6
Comparteix-ho: