Universitat de Barcelona

Itinerari d'estudis simultanis: Dret + Administració i Direcció d'Empreses

Pla d'estudis

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 120 (24 RC)
Obligatòria 246
Optativa 36-42
Pràctiques externes* 6
Treball final de grau 6
TOTAL 408-420

 

La planificació del grau és d'11 semestres (5 anys i mig)

Deu primers semestres:
Aproximadament 40 crèdits ECTS per semestre

Semestre 11:
Pràctiques externes i treball de fi de grau.

Formació Bàsica:

ADE:

Assignatures ECTS
Introducció a l'Economia
6
Microeconomia
6
Macroeconomia
6
Economia del Sector Públic
6
Matemàtiques I
6
Matemàtiques II
6
Estadística I
6
Estadística II
6
Economia de l'Empresa
6
Administració de l’Empresa
6
Comptabilitat I
6
Història Econòmica (o Història del Dret)
6
Sociologia (o Ciència Política)
6

TOTAL DE CRÈDITS

78

 

Dret:

Assignatures ECTS
Fonaments del Dret
6
Dret Romà
6
Principis i Institucions Constitucionals
6
Tècniques de Treball i Comunicació
6
Dret Civil de la Persona
6
Fonaments del Dret Penal i Teoria del Delicte
6
Organització Territorial de l'Estat
6

TOTAL DE CRÈDITS

42

 

Formació Obligatòria:

ADE:

Assignatures ECTS
Direcció Estratègica 6
Màrqueting Estratègic 6
Fonaments de Màrqueting 6
Recursos Humans 6
Direcció Financera 6
Direcció d'Operacions 6
Finances Corporatives 6
Matemàtica Financera 6
Econometria de l'Empresa 6
Mètodes de Previsió 6
Comptabilitat II 6
Comptabilitat Analítica 6
Anàlisi d'Estats Comptables 6
Fonaments de Fiscalitat 6
Fiscalitat de l'Empresa 6
Entorn Econòmic (Mundial i d'Espanya) 6
Organització Industrial 6
Treball Final de Grau (conjunt entre els dos graus) 6

TOTAL DE CRÈDITS

102

Dret:

Assignatures ECTS
Dret d'Obligacions i Contractes 9
Penes i Delictes 9
Sistema de Drets i Llibertats 6
Dret Internacional Públic 6
Dret Financer i Tributari 6
Fonaments del Dret Administratiu 9
Dret Processal Civil 9
Institucions de Dret Comunitari Europeu 6
Drets Reals 9
Procediments i Sistemes Tributaris 9
Dret de l'Empresa i del Mercat 6
Contractació i Activitat de l'Administració 6
Dret del Treball i de la Seguretat Social 9
Dret Processal Penal 6
Dret de Societats 6
Béns Públics i Urbanisme 6
Dret de Família i Successions 9
Filosofia del Dret 6
Dret Internacional Privat 6
Instruments de Tràfic Empresarial 6
Treball Final de Grau (conjunt entre els dos graus) 6

TOTAL DE CRÈDITS

144

Formació Optativa: vinculada a la menció

ADE Menció de Comptabilitat i Fiscalitat

Assignatures ECTS
Fiscalitat Personal i Territorial
6
Fiscalitat Internacional
6
Auditoria Externa
6
Consolidació d'Estats Comptables
6
Auditoria Interna
6
Valoració d'Empreses
6
Normes de Valoració i Auditoria
6

 

DRET Menció de Dret de l'Empresa

18 crèdits d'entre les següents assignatures:  
Assignatures ECTS
Dret Penal Econòmic
6
Mitjans Alternatius de Resolució de Conflictes
3
Dret dels Mercats Financers
6
Dret de la Navegació
3
Qüestions d'Actualitat Jurídica de Dret de l'Empresa
3
Dret de la Seguretat Social
3
Dret Sindical
3
   
6 crèdits d'entre les següents assignatures:  
Assignatures ECTS
Dret Comunitari de Lliure Circulació 3
Dret Internacional Econòmic 3
Dret Privat Comparat 3
Dret Contractual Europeu i de Consum 6
Dret de la Propietat Intel·lectual 3
Dret Registral 3
Comparteix-ho: