Graus

Altres estudis vinculats a la Facultat

Caps d’estudis

  • DRET

Cap d'Estudis: Dra. Cristina Roy Pérez

934 024 347

Horari d’atenció: Dilluns i dimarts, de 12 a 14 h, sol·licitant cita prèvia a capest-dret@ub.edu

Adjunta i secretària del Consell d'Estudis: Dra. Patricia Panero Oria

Horari d’atenció: Dilluns i dimecres, de 12 a 14 h, sol·licitant cita prèvia a capest-dret@ub.edu

Coordinació de pràctiques: Prof. Isidor Garcia Sánchez i Dra. Maria Esperança Ginebra Molins

Coordinació TFG Dret: Dr. Héctor Claudio Silveira Gorski

Coordinació PAT Dret: Dr. Oriol Oleart Piquet

 

 

  • RELACIONS LABORALS

Cap d'Estudis: Dr. Jesús Barceló Fernández

934 039 315

Horari d'atenció: Dimarts de 12 a 14 h i dijous de 16 a 18 h, sol·licitant cita prèvia a capest-relaborals@ub.edu 

Secretari del Consell d'Estudis: Dr. Juan Antonio Alujas Ruiz

Coordinació de pràctiques: Prof. Patricia Mesanza Costa

Coordinació PAT: Dra. Susana Moreno Cáliz

Coordinació TFG: Dr. Jesús Barceló Fernández

 

 

  • CRIMINOLOGIA i INVESTIGACIÓ PRIVADA

Cap d'Estudis: Dra. Carolina Bolea Bardon

934 029 058

Horari d’atenció: Dimecres de 10 a 12 h i de 14 a 16 h, sol·licitant cita prèvia a bolea@ub.edu

Adjunt: Dr. David Carpio Briz

Horari d’atenció: Dilluns, de 10 a 12 h i de 18 a 20 h, sol·licitant cita prèvia a dcarpio@ub.edu

Coordinació pràctiques: Dr. Carles Castellví Monserrat  i  Dr. Vicente Valiente Ivañez

Coordinació TFG: Dr. Alejandro Forero Cuéllar

Coordinació PAT: Prof. Montserrat Ferràs Murcia

Secretari Consell d’Estudis Criminològics: Prof. Fernando Barbancho Tovillas

 

 

  • CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L'ADMINISTRACIÓ

Cap d'Estudis: Prof. Ana M. Sanz León

934 029 032

Horari d'atenció: Dimecres de 17 a 19 h, sol·licitant cita prèvia a capest-politiques@ub.edu

Secretari del Consell d'Estudis:  Dr. Álvaro Choi de Mendizábal 

Coordinació de PAT: Prof. Aitor Díaz Anabitarte

Coordinació de TFG: Dr. Ricard Gracia Retortillo

Coordinació de Pràctiques: Prof. Ana M. Sanz León

 

 

  • GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Cap d'estudis: Dr. Marc Vilalta Reixach

934 029 029

Horari d'atenció: Dilluns, de 10 a 12 h i dimecres, de 14 a 16 h, sol·licitant cita prèvia a capest-gap@ub.edu

Secretari del Consell d'Estudis: Prof. Jordi Andreu Daufí

Coordinació de pràctiques: Prof. Jordi Andreu Daufí

Coordinació de TFG: Dra. Irene Araguas Galcerà

Coordinació de PAT: Dr. Marc Vilalta Reixach

Comparteix-ho: