Universitat de Barcelona

Itinerari d'estudis simultanis: Dret + Ciències Polítiques i de l'Administració