Universitat de Barcelona

Títol propi en Investigació Privada

Vies i condicions d'accés

Accés al Primer Cicle - Accessos

Cicles Formatius de Grau Superior:
Cicles Formatius de Grau Superior (tots)


COU + PAU:
COU Biosanitària
COU Ciències Socials
COU Cientificotecnològica
COU Humanisticolingüística


Formació Professional:
Branca administrativa i comercial (totes les especialitats)
Branca hostaleria i turisme (totes les especialitats)
Economia sòcio-familiar
Formació professional (totes les especialitats)


Prova més grans de 25 anys:
Prova més grans de 25 anys


Batxillerat LOGSE + PAU:
Arts
Ciències de la Salut
Ciències Socials
Cientificotecnològica
Humanitats

Oferta i notes de tall:

Oferta de places (curs 2009-2010): 30

Nota de tall juliol 2009:

  • COU i PAU: 5
  • FP/CFGS: 5

Percentatge d'estudiants assignats en 1ª Preferència: 92%

Comparteix-ho: