Universitat de Barcelona

Investigació Privada (títol propi)

Pla d'estudis

ASSIGNATURES ANUALS
CODI ASSIGNATURA Crèdits
272100
Dret Públic
9
  Anàlisi dels diferents aspectes de l’organització constitucional i administrativa de l’Estat de dret.
272101
Dret Penal General
9
  Principis informadors, la teoria del delicte i les conseqüències penals que se’n deriven.
272102
Criminologia
9
  Estudi del crim, l’infractor i el control social del comportament delictiu com a problema individual i social.
272103
Individu i Societat
9
  Estudi de la personalitat i el seu desenvolupament, i anàlisi de les dinàmiques de grup. Conceptes principals de la sociologia: macrosociologia i microsociologia.
 
PRIMER QUADRIMESTRE
CODI ASSIGNATURA Crèdits
272104
Criminalística General
6
  Conjunt de tècniques per saber si s’ha comès un delicte i qui hi ha intervingut. 
272105
Dret Privat
6
  Síntesi de les figures i institucions jurídiques de les quals es requereixen uns coneixements bàsics per apropar els professionals de la investigació i la seguretat en l’àmbit jurídic.
SEGON QUADRIMESTRE
CODI ASSIGNATURA Crèdits
272106
Investigació i Seguretat en la Societat de la Informació
6
  S’hi estudia l’impacte de l’evolució dels mitjans d’informació i comunicació social en el panorama delictiu i en l’àmbit de la seguretat. Mètodes d’investigació i actuació.
272107
Teoria i Pràctica de la Seguretat
6
  Fonaments i marc jurídic de les intervencions en matèria de seguretat.
 
ASSIGNATURES ANUALS
CODI ASSIGNATURA Crèdits
272108
Dret Processal
9
  Estudi de les normes que regulen els procediments civils i penals. Les proves i la seva obtenció.
272109
Dret Mercantil i Laboral 
9
  Síntesi de les institucions de caràcter mercantil, i també de les de caràcter laboral, adequades als estudis d’investigació privada i seguretat.
272110
Qüestions de Política Criminal
9
  Estudi de les problemàtiques específiques relacionades amb la víctima, la delinqüència juvenil, les drogues, etc. Regulació legal i tractament. 
272111
Marc Legal i Professional de la Investigació i la Seguretat Privades
9
  Introducció a les normes que regulen l’exercici de la investigació privada i de les funcions de seguretat, i també el codi ètic en la tasca professional.
 
PRIMER QUADRIMESTRE
CODI ASSIGNATURA Crèdits
272112
Dret Penal Especial
6
  Estudis dels delictes en particular, les seves dinàmiques de comissió i les seves repercussions personals i socials.
272113
La Seguretat Pública i la Policia Judicial
6
  Estudi de l’estructura policial i la seguretat pública i la seva relació amb l’Administració de justícia.
SEGON QUADRIMESTRE
CODI ASSIGNATURA Crèdits
272114
Noves Tecnologies i Delinqüència
6
  L’impacte de les noves tecnologies en les dinàmiques delictives. Les noves formes i els nous mètodes que adopta la delinqüència.
272115
Delinqüència Econòmica
6
  Anàlisi dels delictes en particular que atempten contra el patrimoni, l’ordre socioeconòmic i el medi ambient. 
 
ASSIGNATURES ANUALS
CODI ASSIGNATURA Crèdits
272116 Investigació Tècnica i Pericial
9
  Aprofundiment en les modalitats d’investigació de caràcter tècnic i pericial.
272117 Psicologia i Psiquiatria Forense
9
  Estudi de la personalitat i dels trastorns psíquics en connexió amb els comportaments delictius.
 
PRIMER QUADRIMESTRE
CODI ASSIGNATURA Crèdits
272118 Medicina Legal i Toxicologia
6
  Conjunt de coneixements mèdics i biològics necessaris per resoldre els problemes que es plantegen en l’àmbit forense.
272119 Estadística
6
  Estadístiques. Població i mostres. Distribucions de freqüència.
272120 Teoria i Pràctica de la Seguretat (especial)
6
  Aprofundiment en la teoria i pràctica de les intervencions en matèria de seguretat.
272121 Grafologia
6
  Coneixement de la personalitat a través de l’escriptura i identificació pericial de falsificacions de firmes i documents.
SEGON QUADRIMESTRE
CODI
ASSIGNATURA
Crèdits
272122
Criminalística Especial
6
  Aprofundiment metodològic en la investigació del fet delictiu, amb referència especial a l’aportació de proves.
272123
Tecnologies Aplicades: Imatge i So
6
  Formació pel que fa al coneixement d’equips, procediments i tecnologia actuals, necessaris per a l’obtenció de proves.
272124 Metodologies de la Investigació Privada
6
  Estudi de les tècniques rellevants d’investigació, metodologia i procediments.
272125
Seminaris d’Especialització en Investigació Privada
6
  Tractament diversificat de temes específics d’actualitat.
Comparteix-ho: