Universitat de Barcelona

Títol propi en Investigació Privada

Pla d'estudis

ASSIGNATURES ANUALS
Codi Assignatura Crèdits
272100 Dret Públic 9
 • Anàlisi dels diferents aspectes de l’organització constitucional i administrativa de l’Estat de dret.
272101 Dret Penal General 9
 • Principis informadors, la teoria del delicte i les conseqüències penals que se’n deriven.
272102 Criminologia 9
 • Estudi del crim, l’infractor i el control social del comportament delictiu com a problema individual i social.
272103 Individu i Societat 9
 • Estudi de la personalitat i el seu desenvolupament, i anàlisi de les dinàmiques de grup. Conceptes principals de la sociologia: macrosociologia i microsociologia.
 
PRIMER QUADRIMESTRE
     
272104 Criminalística General 6
 • Conjunt de tècniques per saber si s’ha comès un delicte i qui hi ha intervingut. 
272105 Dret Privat 6
 • Síntesi de les figures i institucions jurídiques de les quals es requereixen uns coneixements bàsics per apropar els professionals de la investigació i la seguretat en l’àmbit jurídic.
SEGON QUADRIMESTRE
     
272106 Investigació i Seguretat en la Societat de la Informació 6
 • S’hi estudia l’impacte de l’evolució dels mitjans d’informació i comunicació social en el panorama delictiu i en l’àmbit de la seguretat. Mètodes d’investigació i actuació.
272107 Teoria i Pràctica de la Seguretat 6
 • Fonaments i marc jurídic de les intervencions en matèria de seguretat.
 
ASSIGNATURES ANUALS
     
272108 Dret Processal 9
 • Estudi de les normes que regulen els procediments civils i penals. Les proves i la seva obtenció.
272109 Dret Mercantil i Laboral  9
 • Síntesi de les institucions de caràcter mercantil, i també de les de caràcter laboral, adequades als estudis d’investigació privada i seguretat.
272110 Qüestions de Política Criminal 9
 • Estudi de les problemàtiques específiques relacionades amb la víctima, la delinqüència juvenil, les drogues, etc. Regulació legal i tractament. 
272111 Marc Legal i Professional de la Investigació i la Seguretat Privades 9
 • Introducció a les normes que regulen l’exercici de la investigació privada i de les funcions de seguretat, i també el Codi ètic en la tasca professional.
 
PRIMER QUADRIMESTRE
     
272112 Dret Penal Especial 6
 • Estudis dels delictes en particular, les seves dinàmiques de comissió i les seves repercussions personals i socials.
272113 La Seguretat Pública i la Policia Judicial 6
 • Estudi de l’estructura policial i la seguretat pública i la seva relació amb l’Administració de justícia.
SEGON QUADRIMESTRE
     
272114 Noves Tecnologies i Delinqüència 6
 • L’impacte de les noves tecnologies en les dinàmiques delictives. Les noves formes i els nous mètodes que adopta la delinqüència.
272115 Delinqüència Econòmica 6
 • Anàlisi dels delictes en particular que atempten contra el patrimoni, l’ordre socioeconòmic i el medi ambient. 
 
ASSIGNATURES ANUALS
     
272116 Investigació Tècnica i Pericial 9
 • Aprofundiment en les modalitats d’investigació de caràcter tècnic i pericial.
272117 Psicologia i Psiquiatria Forense 9
 • Estudi de la personalitat i dels trastorns psíquics en connexió amb els comportaments delictius.
 
PRIMER QUADRIMESTRE

 

   
272118 Medicina Legal i Toxicologia 6
 • Conjunt de coneixements mèdics i biològics necessaris per resoldre els problemes que es plantegen en l’àmbit forense.
272119 Estadística 6
 • Estadístiques. Població i mostres. Distribucions de freqüència.
272120 Teoria i Pràctica de la Seguretat (especial) 6
 • Aprofundiment en la teoria i pràctica de les intervencions en matèria de seguretat.
272121 Grafologia 6
 • Coneixement de la personalitat a través de l’escriptura i identificació pericial de falsificacions de firmes i documents.
SEGON QUADRIMESTRE
     
272122 Criminalística Especial 6
 • Aprofundiment metodològic en la investigació del fet delictiu, amb referència especial a l’aportació de proves.
272123 Tecnologies Aplicades: Imatge i So 6
 • Formació pel que fa al coneixement d’equips, procediments i tecnologia actuals, necessaris per a l’obtenció de proves.
272124 Metodologies de la Investigació Privada 6
 • Estudi de les tècniques rellevants d’investigació, metodologia i procediments.
272125 Seminaris d’Especialització en Investigació Privada 6
 • Tractament diversificat de temes específics d’actualitat.
Comparteix-ho: