Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Doble titulació: Dret + Administració i Direcció d'Empreses

Presentació

El fet de cursar el doble itinerari de Dret i Administració i Direcció d’Empreses permet assolir aquests dos graus amb unes millors condicions de coordinació acadèmica. Aquest doble ensenyament està pensat especialment per a aquells que vulguin obtenir una sòlida formació jurídica i empresarial que els capaciti per fer tasques en llocs de treball de màxima responsabilitat. El món jurídic i el món de l'empresa són inseparables i es complementen mútuament.

El fet de cursar aquest doble itinerari requereix tenir interès pels temes econòmics, jurídics i socials; facilitat per les matemàtiques i els tractaments quantitatius; coneixement d'idiomes (principalment l'anglès); capacitat d'abstracció crítica, d'anàlisi i de síntesi; bona expressió oral i escrita, molta capacitat de treball i iniciativa.

Aquesta formació et permetrà treballar tant d'advocat com d'economista i, sobretot, excel·lir en l’àmbit de l’advocacia i l’assessoria d'empreses. Podràs treballar en grans bufets d'advocats i economistes, i esdevenir auditor o consultor d'empreses, economista de l'estat o inspector d'hisenda. També podràs treballar en tasques de direcció i gestió en l'administració pública i en les institucions internacionals.

Comparteix-ho: