Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Doble titulació: Dret + Gestió i Administració Pública

Presentació

Des del curs 2012-13, la Facultat de Dret ofereix la doble titulació o itinerari doble Dret i Gestió i Administració Pública, que fa possible complementar el grau de Dret amb les assignatures del grau de Gestió i Administració Pública, que aporten les eines necessàries per ocupar llocs de gestió pública, de direcció d'organitzacions públiques o de la xarxa d'empreses privades que s'hi relacionen. Aquesta proposta preveu que es cursin totes les assignatures obligatòries i de formació bàsica del grau de Dret (que podran convalidar-se, quan correspongui, amb les equivalents del grau de Gestió i Administració Pública).
Aquest doble itinerari permet a l'alumnat no renunciar a l'exercici de l'advocacia i, alhora, estar preparat per accedir a la gestió pública en un sentit molt ampli.  De fet, la doble titulació respon al fet que les administracions públiques, tradicionalment, han cobert una part substancial dels llocs de treball dels cossos superiors de gestió pública, general o especialitzada, amb llicenciats en Dret que havien obtingut la formació en gestió pública de manera autodidàctica o en processos de formació continuada. Amb l'oferta del doble grau Dret i Gestió i Administració Pública, confiem satisfer les expectatives de formació dels juristes que vulguin estar en la millor disposició per ocupar càrrecs de gestió o direcció pública.
Comparteix-ho: