Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Doble titulació: Dret + Relacions Laborals

Presentació

El doble itinerari de Dret i Relacions Laborals neix amb dos objectius fonamentals: donar resposta a les necessitats formatives més especialitzades d'un segment important de nous estudiants i satisfer una exigència social de formació acadèmica bàsica d'estudis jurídics i de recursos humans en què els continguts s’integrin millor i de manera interdisciplinària.

L’organització temporal prevista és de cinc anys (deu semestres) i permet que l’estudiant compagini les classes i les activitats acadèmiques d'ambdós ensenyaments i compleixi els requisits necessaris per obtenir els títols de grau d'acord amb el que estableixen els plans d'estudis respectius, tot sumant assignatures o crèdits dels dos plans.

L’oferta de la doble titulació de Dret i Relacions Laborals proporciona una formació acadèmica teoricopràctica sòlida en dues disciplines de les ciències socials que presenten un grau elevat de complementarietat. En aquesta línia, el pla d'estudis del grau doble combina continguts pròpiament jurídics, en general, i més concretament de l’àmbit del dret del treball i de la Seguretat Social, amb altres de psicològics, sociològics, estadístics i relatius al camp de l’organització de l’empresa, selecció i formació de personal, i gestió de persones (recursos humans).

Les sortides professionals d'aquest grau doble són les pròpies dels dos graus implicats, el de Dret i el de Relacions Laborals. Concretament, el doble itinerari capacita per treballar, per exemple, en despatxos d'advocats especialitzats en dret laboral, equips directius de les empreses (recursos humans), empreses dedicades a la prevenció de riscos laborals, entitats del tercer sector, assessories laborals i consultories altament especialitzades.

Comparteix-ho: