Informes de seguiment

Informe de seguiment de Centre 

Cada dos anys, els responsables de les titulacions revisen els programes formatius a través de l’anàlisi d’indicadors i evidències. El seguiment de les titulacions està regulat pel PEQ 021 del SAIQU-Dret.

En anterioritat al primer procés d’acreditació, els informes de seguiment eren individuals de titulació. Més endavant, els informes de seguiment van esdevenir de centre per harmonitzar-se amb els autoinformes d’acreditació.

segell saiqu dret