Universitat de Barcelona

Màster en Direcció Estratègica de Seguretat

Sortides professionals

El màster potencia i ofereix una formació en tres grans àmbits (lideratge, planificació estratègica i seguretat; principalment policial, però també econòmica, internacional, mèdica, psicològica, química o informàtica). Aquest és l'element diferenciador d'aquest màster i el que facilitarà l'accés al món laboral.

Volem ser una escola de lideratge i de capacitació en planificació estratègica. A partir d'aquí es pot accedir a la direcció estratègica en qualsevol àmbit (educació, sanitat, transport, etc.). No obstant això, com el seu nom indica, aquest màster centra els continguts en la seguretat; per tant, faculta per accedir a qualsevol lloc directiu que impliqui gestió estratègica i holística de la seguretat, tant en l'àmbit públic (policial o del sector emergències o protecció civil), com en el privat. Les empreses no sols necessiten protegir els seus edificis i treballadors. També necessiten algú que sàpiga assegurar el negoci i calibrar els forats de seguretat que, en molt diferents àmbits, es poden generar (cada vegada amb més intensitat al ciberespai) i avisar perquè s'activin els pegats o les transformacions necessàries en la corporació.

El màster no és professionalitzador perquè la professió per a la qual formem encara no està definida, però aquesta necessitat existeix. Actualment no hi ha cap professió concreta per a la qual habiliti aquest màster o sigui legalment imprescindible. D'altra banda, és un fet que s'esdevé amb molts màsters. Sol ser bastant habitual que cada generació ignori quins seran les professions del futur, però el que sí que ja percebem és quines són les eines que seran necessàries en l'àmbit de l'alta direcció relacionada amb la seguretat.

Policies, bombers, agents rurals, protecció civil, ajuntaments, diputacions i tot tipus de corporacions ja són conscients que necessiten aquest tipus d'especialista que ningú està formant. Aquest màster facilita els coneixements i eines per accedir a aquest camp laboral cada vegada més necessari.

  • Direcció estratègica de polítiques, estructures, organitzacions i recursos (humans i materials) en camps vinculats amb la seguretat.
  • Direcció de sectors de seguretat en corporacions públiques o privades.
  • Coordinació i direcció gabinets de crisis o d'emergències.
  • Responsabilitat directiva en cossos policials o d'emergències.
  • Recerca i docència.
Comparteix-ho: