Universitat de Barcelona

Màster en Direcció Estratègica de Seguretat

Accions de suport i d'orientació

Tutoria del màster

Tutories individuals que reben els estudiants de màster que ho sol·licitin. Aquestes tutories es centren, principalment, en l’assessorament de tria d’assignatures en el moment de la matrícula i en l’elecció de la temàtica i tutor del TFM.

 

Tutor del màster de Direcció Estratègica de Seguretat

 

Per a més informació consulteu el Pla d’Acció Tutorial de la Facultat de Dret.

Sessions informatives

El màster realitza diferents sessions i/o activitats informatives sobre el projecte formatiu del màster:

  • Sessions informatives prèvies a la matriculació del màster

Serveis d'orientació a l'estudiant

Comparteix-ho: