Universitat de Barcelona

Màster en Direcció Estratègica de Seguretat

Preinscripció

Calendari de preinscripció

 • De l'1 de febrer al 30 de juny del 2023.


Resolucions: 5 d'abril i 20 de juny de 2023.

Procés de preinscripció tancat

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

El procés selectiu es fa a partir dels criteris següents:

 1. Currículum. Els candidats han d'adjuntar a la sol·licitud un currículum que exposi la trajectòria acadèmica i professional (10 punts).
  Es valoren favorablement els aspectes següents:
  • expedient acadèmic (5 punts)
  • trajectòria professional relacionada amb el contingut del màster (3 punts)
  • formació complementària vinculada a la temàtica del màster (2 punts)
 2. Carta de motivació. Els candidats han d'adjuntar a la sol·licitud un escrit que expliqui els motius pels quals es vol accedir al màster (3 punts).
 3. Nivell B2 o equivalent d'anglès (1 punt).

 

Els membres de l’òrgan d’admissió del màster poden mantenir una entrevista amb els sol·licitants per completar la valoració sobre la idoneïtat dels candidats.

Procediment de resolució

Matrícula


Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: