Universitat de Barcelona

Màster d'Advocacia

Presentació

 

El màster d'Advocacia pretén cobrir la demanda de formació especialitzada de les persones que, com a juristes, volen orientar la seva carrera professional cap a l'exercici de la professió d'advocat. D'aquesta manera, proveeix de la formació especialitzada que la Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les professions d'advocat i procurador dels tribunals i el seu Reglament (Reial decret 775/2011, de 3 de juny) estableixen com a prerequisit per accedir a la professió d'advocat. És per això que imparteixen el màster la Facultat de Dret i l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona.
Es tracta d'una formació integral, sòlida, completa, acadèmica i, alhora, eminentment pràctica basada en el principi d'excel·lència i orientada a assolir una capacitació professional integral en qualsevol àmbit de l'ordenament jurídic en què la persona hagi de desplegar la seva activitat professional.
El màster està destinat tant a recent graduats que, complint els requisits que fixa la Llei, vulguin exercir l'advocacia, com a professionals en exercici que vulguin renovar els coneixements, exercitar habilitats professionals específiques o introduir-se en el complex món de l'exercici de l'advocacia.
Dades bàsiques
Interuniversitari No
Crèdits 90
Professionalitzador
Modalitat de docència Presencial
Complements de formació No
Centre de gestió Facultat de Dret
Places 180
Idioma de docència Català: 50%, Castellà: 50%
Preu orientatiu per crèdit 41,17 euros per crèdit ( 71 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2017-2018
Coordinador MARIA PILAR RIVAS VALLEJO
Adreça electrònica master.advocacia.coordinadora@ub.edu
Comparteix-ho: