Universitat de Barcelona

Màster d'Advocacia

Pràctiques

La formació que ofereix el màster d'Advocacia i que habilita per a l'exercici de la professió incorpora un període de formació en pràctiques.

En concret, les pràctiques del màster s'organitzen en dues assignatures corresponents al segon i tercer semestre: Pràctiques externes I (9cr.) I Pràctiques externes II (21 cr.), respectivament.

L'assignatura Pràctiques I està integrada per diferents tallers amb especial rellevància per a la pràctica professional (com ara taller sobre les TIC en l'Administració de Justícia, taller de despatxos professionals, taller de visites a jutjats i taller de pràctica jurídica). Per la seva banda, en l'assignatura Pràctiques II tenen un pes específic les pràctiques realitzades en institucions, entitats o despatxos professionals amb una immersió completa de l'estudiant en la pràctica professional de l'advocacia.

Els resultats d'aprenentatge comuns a ambdues assignatures es concreten en el desenvolupament de les competències i habilitats necessàries per a l'exercici de la professió d'advocat, mitjançant la posada en pràctica de les eines necessàries per fer front als problemes deontològics de la professió i el coneixement del funcionament i problemàtica de les principals institucions relacionades amb la pràctica de l'advocacia.

Comparteix-ho: