Universitat de Barcelona

Màster d'Advocacia

Organització i metodologia docent

La metodologia escollida per assolir els objectius del programa educatiu se centra bàsicament en l'ús de l'estudi de cas. Aquesta eina metodològica permet proporcionar als estudiants oportunitats d'aprenentatge de la matèria o matèries sobre les quals es construeix el cas i, al mateix temps, propicia el desenvolupament d'habilitats com la investigació, l'anàlisi, la interpretació, l'argumentació i la resolució de problemes, unes habilitats que resulten imprescindibles per a la seva formació com a juristes i els prepara per superar les proves de selecció oficials previstes per a l'exercici de la seva activitat professional.

D'aquesta manera, al costat de les classes magistrals, sempre necessàries per a l'explicació dels conceptes jurídics susceptibles de ser aplicats en diferents contextos, s'organitza la docència al voltant d'activitats que dinamitzen la iniciativa de l'estudiant i fomenten el seu treball autònom. En aquest context, l'estudiant treballa en l'aplicació dels coneixements adquirits en el marc de problemes concrets, desenvolupant les competències vinculades a l'anàlisi i resolució de casos, potenciant les seves habilitats individuals i el treball en equip.

Comparteix-ho: