Universitat de Barcelona

Màster d'Advocacia

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

El perfil majoritari previst d'estudiants d'aquest màster correspon al graduat en Dret en una universitat catalana o espanyola que vol tenir el títol per fer la prova d'avaluació única necessària per exercir la professió d'advocat.
No obstant això, no es descarten altres perfils:
  • Llicenciats i graduats en Dret que ja exerceixen la professió i volen un reciclatge professional profund i de qualitat universitària.
  • Llicenciats i graduats en Dret que no tenen previst presentar-se a la prova d'avaluació única per exercir la professió però que, en canvi, volen tenir un títol de màster universitari de reconeguda qualitat acadèmica.
  • Titulats estrangers que volen una formació sòlida en dret a partir d'una titulació de màster universitari impartida per una institució acadèmica solvent i prestigiosa.

Requisits específics

L'accés al màster de l'Advocacia està reservat als estudiants que acreditin haver obtingut les competències recollides en els articles 2.1 i 3 del Reial decret 775/2011, del 3 de juny, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 34/2006, del 30 d'octubre, sobre l'accés a la professió d'advocat, i que acreditin, amb aquest objecte, estar en possessió d'una llicenciatura o un títol de grau de Dret espanyol o estranger homologat, segons les determinacions del Ministeri de Justícia com a requisit per fer la prova d'accés.
Comparteix-ho: