Universitat de Barcelona

Màster d'Anàlisi Política i Assessoria Institucional

Presentació

 

Aquest màster es proposa formar personal especialista en l'àmbit de la recerca politològica tant en el vessant universitari (doctorat) com en l'aplicat a l'experiència professional (consultories, gabinets, serveis d'estudi, etc.). Les diferents matèries es dirigeixen a la consideració dels elements i variables que són rellevants per a l'anàlisi de les institucions, els comportaments i les polítiques públiques des d'una perspectiva teòrica i aplicada.
Dades bàsiques
Interuniversitari No
Crèdits 60
Professionalitzador No
Modalitat de docència Presencial
Complements de formació
Centre de gestió Facultat de Dret
Places 40
Idioma de docència castellà
Preu orientatiu per crèdit 46,50 euros per crèdit ( 82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2017-2018
Coordinador JORDI CAPO GIOL
Adreça electrònica apalau@ub.edu
Comparteix-ho: