Universitat de Barcelona

Màster en Anàlisi Política i Assessoria Institucional

Avaluació

Avaluació - Curs 2022-2023

Primer semestre:

Inici: 9 de gener de 2023

Finalització: 3 de febrer de 2022

 

Segon semestre:

Inici: 1 de juny de 2023

Finalització: 30 de juny de 2023

Avaluació única

L'alumnat que vulgui acollir-se a l'avaluació única ha de sol·licitar-ho per escrit, mitjançant l'imprès disponible a aquests efectes, que haurà de lliurar al professorat de l'assignatura. 

El termini per sol·licitar l'avaluació única és d'un mes, a comptar des de l'inici de la docència, en el cas d'assignatures quadrimestrals. Quan es tracti d'assignatures de més curta durada, el termini és de dues setmanes des de la data d'inici de la docència.

Comparteix-ho: