Universitat de Barcelona

Màster en Anàlisi Política i Assessoria Institucional

Pla d'estudis

El Pla d'Estudis inclou 18 crèdits obligatoris (3 assignatures de 6 cr. ECTS), 24 crèdits optatius (8 assignatures optatives de 3 cr. ECTS cada una) més la realització i defensa pública del Treball Final de Màster (18 crèdits). 

Pla d'estudis

Comparteix-ho: