Universitat de Barcelona

Màster d'Anàlisi Política i Assessoria Institucional