Universitat de Barcelona

Màster en Anàlisi Política i Assessoria Institucional