Universitat de Barcelona

Màster en Criminologia, Política Criminal i Sociologia Juridicopenal

Accions de suport i d'orientació

Tutoria del màster

Tutories individuals que reben els estudiants de màster que ho sol·licitin. Aquestes tutories es centren, principalment, en l’assessorament de tria d’assignatures optatives, i si s’escau, d’especialitats en el moment de la matrícula i en l’elecció de la temàtica i tutor del TFM.

Tutors del màster de Criminologia, Política Criminal i Sociologia Juridicopenal

  • Dr. Joan Josep Queralt Jiménez (especialitat: Política Criminal)
  • Dr. José Ignacio Rivera Beiras (especialitat: Sociologia Juridicopenal)

Sessions Informatives

El màster realitza diferents sessions i/o activitats informatives sobre el projecte formatiu del màster:

Serveis d’orientació a l’estudiant

Comparteix-ho: