Universitat de Barcelona

Màster de Criminologia, Política Criminal i Sociologia Juridicopenal

Avaluació

Avaluació - Curs 2021-2022

Primer semestre:

Inici: 24 de gener de 2022

Finalització: 27 de gener de 2022

 

Segon semestre:

PRIMER PERÍODE

Inici: 16 de maig de 2022

Finalització: 20 de maig de 2022

 

SEGON PERÍODE

Inici: 11 de juliol de 2022

Finalització: 15 de juliol de 2022

Avaluació única

L'alumnat que vulgui acollir-se a l'avaluació única ha de sol·licitar-ho per escrit, mitjançant l'imprès disponible a aquests efectes, que haurà de lliurar al professorat de l'assignatura. 

El termini per sol·licitar l'avaluació única és d'un mes, a comptar des de l'inici de la docència, en el cas d'assignatures quadrimestrals. Quan es tracti d'assignatures de més curta durada, el termini és de dues setmanes des de la data d'inici de la docència.

Comparteix-ho: