Universitat de Barcelona

Màster de Criminologia, Política Criminal i Sociologia Juridicopenal

Plans docents

Relació d'assignatures 2021-2022

Assignatura Tipus Crèdits
Especialitat: Política Criminal
Anàlisi i Avaluació de Polítiques de Seguretat OT 3
Avaluació i Tractament de Delinqüents d'Alt Risc OT 3
Comunitat, Entorn i Prevenció OT 3
Control Social i Punitiu. El Pensament Criminològic OB 3
Criminologia Avançada OT 3
Crítica de les Representacions Juridicopolítiques del Sofriment OT 3
Delinqüència Organitzada i de Coll Blanc OT 3
Delinqüència Sexual OT 3
Desviació, Control i Canvi Social OB 3
Dones i Sistema Penal: Discriminacions de Gènere i Estereotips OB 3
El Dret Internacional dels Drets Humans OT 3
Enjudiciament Criminal: Processos i Garanties OT 3
Espai i Control Social OT 3
Estructura, Elements i Funcions de les Normes Juridicopenals OB 3
Execució Penal i Mesures Alternatives OT 3
Mediació OT 3
Organitzacions i Institucions del Sistema Penal OT 3
Política Criminal Contemporània OB 3
Polítiques de Drogues i Drets Humans: Prohibicionisme enfront de Regulació OT 3
Psicologia Cultural i Crítica del Control Penal OT 3
Sistema Penal Estàtic i Dinàmic: Globalització i Perspectives Internacionals OB 3
Societat i Teoria Sociològica Contemporània OT 3
Taller de Recerca OB 3
Tècniques d'Investigació en Criminologia OB 3
Tecnologia, Cibercriminalitat i Seguretat OT 3
Teoria de l'Estat i del Control Penal OT 3
Treball Final de Màster OB 18
Victimització i Sistema Penal: l'Experiència del Subjecte OT 3
Violència de Gènere OB 3
Violència i Filosofia del Mal OT 3
Especialitat: Sociologia Juridicopenal
Anàlisi i Avaluació de Polítiques de Seguretat OT 3
Avaluació i Tractament de Delinqüents d'Alt Risc OT 3
Comunitat, Entorn i Prevenció OT 3
Control Social i Punitiu. El Pensament Criminològic OB 3
Criminologia Avançada OT 3
Delinqüència Organitzada i de Coll Blanc OT 3
Delinqüència Sexual OT 3
Desviació, Control i Canvi Social OB 3
Dones i Sistema Penal: Discriminacions de Gènere i Estereotips OB 3
El Dret Internacional dels Drets Humans OT 3
Enjudiciament Criminal: Processos i Garanties OT 3
Espai i Control Social OT 3
Estructura, Elements i Funcions de les Normes Juridicopenals OB 3
Execució Penal i Mesures Alternatives OT 3
Mediació OT 3
Organitzacions i Institucions del Sistema Penal OT 3
Política Criminal Contemporània OB 3
Sistema Penal Estàtic i Dinàmic: Globalització i Perspectives Internacionals OB 3
Societat i Teoria Sociològica Contemporània OT 3
Taller de Recerca OB 3
Tècniques d'Investigació en Criminologia OB 3
Tecnologia, Cibercriminalitat i Seguretat OT 3
Treball Final de Màster OB 18
Victimització i Sistema Penal: l'Experiència del Subjecte OT 3
Violència de Gènere OB 3
Violència i Filosofia del Mal OT 3
Comparteix-ho: