Universitat de Barcelona

Màster en Criminologia, Política Criminal i Sociologia Juridicopenal

Pla d'estudis

El màster de Criminologia, Política Criminal i Sociologia Juridicopenal presenta dues especialitats: la de Política Criminal i la de Sociologia Juridicopenal. La inclusió d'aquestes dues especialitats respon a la fusió de dos màsters previs amb enfocaments diversos i complementaris sobre criminologia. L'especialitat de Política Criminal se centra més concretament en l'anàlisi de la criminalitat, la intervenció, el tractament de delinqüents, i l'anàlisi i avaluació de polítiques penals i de seguretat; mentre que l'especialitat de Sociologia Juridicopenal està més enfocada a l'estudi social dels problemes delictius i l'anàlisi crítica del funcionament del sistema penal.

El pla d'estudis del màster presenta una formació comuna i obligatòria que se centra, fonamentalment, en el coneixement, l'anàlisi i l'estudi dels problemes vinculats amb la criminalitat, els processos de criminalització, el control penal i la seguretat ciutadana. 

És necessària la complementarietat entre una visió jurídica dels problemes criminològics i una vessant de caràcter interdisciplinari que provingui dels camps propis de la sociologia, la psicologia, la ciència política, l'antropologia i l'economia, i examini l'univers criminològic en el moment no només de producció del dret, sinó també d'interpretació i aplicació a la realitat social. Aquesta complementarietat de caràcter sociojurídic permet una visió omnicomprensiva dels problemes socials.

Comparteix-ho: