Universitat de Barcelona

Màster en Estudis Jurídics Avançats

Professorat

El MEJA és un Màster dirigit a la recerca i a l'actualització jurídica, que ofereix una formació transversal completa i també un especialització en els temes jurídics més actuals i innovadors.

Per aquest motiu, en la selecció del seu professorat s'ha buscat tant l'excel·lència investigadora i docent com l'especialització necessària que requereix el Màster.

D'aquesta manera, el gruix de professors que imparteixen les seves assignatures són professors i catedràtics de la Universitat de Barcelona que dirigeixen o formen part de projectes de recerca amb un reconegut prestigi nacional i internacional.

 

ASSIGNATURES COMUNES

Construcció històrica del dret contemporani -> Francisco Pacheco (CV).

Teories jurídiques contemporànies -> Maris Köpcke Tinturé (CV)

Tendències actuals del dret comparat -> Xavier Arbós (CV) i Eva Pons (CV)

Orientació a la investigació jurídica -> Antonio Giménez Merino (CV) (metodologia),  M. Àngels Garcia Asensio i Irene Yúfera Gómez (discurs jurídic), i Miquel Centelles (documentació)

 

ESPECIALITAT PÚBLIC

Reptes actuals del Dret Constitucional -> Joan Vintró (CV)

Sistemes Jurídics multinivell -> Enoch Albertí (CV)

Dret Administratiu europeu i local -> Vicenç Aguado (CV) i Marc Vilalta (CV)

Dret de la regulació econòmica i del medi ambient -> Elisenda Malaret (CV) i Alexandre Peñalver (CV).

 

ESPECIALITAT PRIVAT

La diversitat de models familiars i el seu tractament jurídic -> Elena Lauroba (CV), M. Esperança Ginebra (CV) i Jaume Tarabal (CV)

Dret patrimonial -> Esther Arroyo (CV) i Mariló Gramunt (CV)

Conflictes laborals: mediació, arbitratge i procediments judicials -> Dr. Jose Ignacio Gelpí Jorba (CV)

Responsabilitat per danys -> Dra. Mónica Navarro Michel (CV), Dra. Carmen Buganza González (CV)

Comparteix-ho: