Universitat de Barcelona

Màster de Gestió Pública Avançada

Objectius i competències

Objectius

L'objectiu del màster és que l'alumnat desenvolupi coneixements especialitzats sobre quatre àrees de gestió previstes: la gestió juridicoadministrativa, la gestió economicofinancera, la gestió de persones i la gestió de polítiques públiques.

L'alumnat haurà d'acabar coneixent en profunditat cadascuna d'aquestes àrees, el seu règim jurídic, les eines aplicables i els reptes actuals que en planteja la gestió. D'aquesta manera podrà disposar d'una visió integrada de les diferents dimensions de l'activitat dels governs i del sector públic en general, per poder-ne abordar les funcions i els objectius.

Competències

La formació del màster ha de comportar, al mateix temps, el desenvolupament de competències bàsiques i transversals. Durant el màster, l'alumnat desenvolupa la capacitat per comprendre teories, aplicar mètodes i organitzar dades, amb la finalitat d'integrar coneixements per poder fer una recerca original, que alhora incorpori reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades. Igualment, aprèn a liderar equips de treball i a comunicar en públic les seves conclusions i les raons que les han fonamentades.

Veure llistat complet de competències.
Comparteix-ho: