Universitat de Barcelona

Màster de Gestió Pública Avançada

Sortides professionals

Les sortides professionals del títol comprenen les escales i els cossos de les administracions públiques en règim estatutari (règim funcionarial) i el conjunt de llocs de treball i categories laborals de les organitzacions públiques que integren el sector públic. El màster serveix, sobretot, per ocupar llocs de gestió pública indiferenciada o directiva, específicament en àmbits en què es duen a terme tasques o funcions de gestió juridicoadministrativa, gestió economicofinancera o gestió de les persones.

El sector públic es troba en una conjuntura que permet albirar canvis profunds tant des del punt de vista quantitatiu com qualitatiu. Això permet que el màster tingui un especial interès per al conjunt de professionals que ja treballen en el sector públic i per als que s'hi volen incorporar, ja que calen coneixements nous i també habilitats i capacitats noves per fer front als canvis d'entorn professional tant en l'àmbit del sector públic en general com de les administracions públiques en particular.
Comparteix-ho: