Universitat de Barcelona

Màster de Gestió Pública Avançada

Matrícula

Si és la primera vegada que et matricules en aquest màster, recorda que abans has fer la preinscripció.

 

Cal haver matriculat l’assignatura obligatòria Gestió de recursos humans per poder matricular les assignatures optatives següents:

 • Relacions Col·lectives en el Sector Públic
 • Racionalització i Gestió de Personal en el Sector Públic
 • Política i Direcció en el Sector Públic

Cal haver matriculat l’assignatura obligatòria Disseny i anàlisi de polítiques públiques  per poder matricular les assignatures optatives següents:

 • Direcció i Gestió d'Institucions Públiques
 • Disseny i Anàlisi d'Organitzacions Públiques
 • Governança i polítiques públiques
 • Màrqueting de polítiques públiques
 • Tècniques i mètodes d’avaluació pública

Matrícula de l’assignatura Orientació a la Recerca (5 crèdits):

 • Comporta el compromís de realitzar un Treball de fi de màster consistent en el desenvolupament d’un projecte de recerca.
 • Aquest itinerari és alternatiu a la realització d’assignatura Pràctiques externes. Si es matricula l’assignatura Orientació a la Recerca no es podrà matricular l’assignatura Pràctiques externes i a l’inrevés tampoc no es podrà fer.

Matrícula de l’assignatura Pràctiques externes (5 crèdits):

 • L’assignatura Pràctiques externes (5 crèdits) es pot realitzar desvinculada del Treball de fi de màster (15 crèdits) o alternativament vincular-la a aquest treball de tal manera que l’objecte de les pràctiques i el del treball siguin coincidents i complementaris i s’integrin en el procés d’elaboració i en el resultat.

Matrícula de l’assignatura Treball de fi de màster:

 • Als alumnes que volen matricular tots els 60 crèdits del màster en el mateix curs acadèmic se’ls recomana que matriculin el Treball de fi de màster en el termini que s’habilitarà al mes de febrer per a l’ampliació de matrícula, un cop tinguin la proposta aprovada.
 • Els alumnes que realitzaran el màster en més d’un curs acadèmic podran matricular l’assignatura treball de fi de màster un cop hagin superat almenys la meitat dels crèdits del màster.

 

* Aquestes criteris de matrícula no s’apliquen als alumnes que matriculen conjuntament el màster universitari  i algun dels títols d’expert següents:
-Expert en gestió de recursos humans del sector públic
-Expert en polítiques públiques i direcció pública
-Expert en organització i règim jurídic de les administracions públiques
-Expert en gestió financera i pressupostària de les administracions públiques
Comparteix-ho: