Universitat de Barcelona

Màster de Gestió Pública Avançada

Presentació

 

El setembre de 2009 es va començar a impartir el màster de Gestió Pública Avançada i actualment s'ofereix amb algunes novetats.

Es tracta d'un màster que té com a objectiu formar personal altament especialitzat en tècniques de gestió i administració pública, segons un perfil generalista i interdisciplinari, i capacitar-lo per desenvolupar les tasques pròpies dels alts funcionaris de les administracions públiques i del sector públic en general, així com d'altres organitzacions pròximes al sector públic.

L'experiència de la Universitat de Barcelona, que imparteix estudis de Gestió i Administració Pública des del curs 1991-1992, és el principal actiu per fer front amb èxit a la formació que s'ofereix a nivell de postgrau en aquest àmbit. Un professorat de qualitat, estretament relacionat amb l'entorn professional, i una llarga experiència de col.laboració amb les diferents administracions públiques, es posen al servei dels objectius del màster.
Dades bàsiques
Interuniversitari No
Crèdits 60
Professionalitzador No
Modalitat de docència Presencial
Complements de formació
Centre de gestió Facultat de Dret
Places 40
Idioma de docència català (90 %) i castellà (10 %).
Preu orientatiu per crèdit 46,50 euros per crèdit ( 82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2017-2018
Coordinador DOMENEC SIBINA TOMAS
Comparteix-ho: