Universitat de Barcelona

Màster de Gestoria Administrativa

Pla d'estudis

El pla d'estudis del màster de Gestoria Administrativa s'articula d'acord amb l'esquema del document adjunt, tenint en compte que té una càrrega lectiva de 60 crèdits, dels quals 42 corresponen a assignatures obligatòries, 6 a assignatures optatives i 12 al treball de fi de màster.
Comparteix-ho: