Matrícula dels graus

 

Calendari de matrícula Setembre 2019:

 

Calendari de matrícula Febrer 2020:

  • Sol·licitud d'ampliació de matrícula de més de 60 crèdits fins a 78 de febrer per a alumnes que no ho van sol·licitar al setembre (informació pendent)
  • Ampliació, supressió i modificació d'assignatures (informació pendent)
  • Supressió d'assignatures del segon semestre per interès personal amb dret a devolució (informació pendent)
  • Ampliació de matrícula del grau de Dret, d'assignatures ja matriculades i no superades al primer semestre: Híbrida (informació pendent)

Els estudiants de la Facultat admesos per cursar un intercanvi internacional i nacional, hauran de demanar cita prèvia per matricular-se.

  • Procediment per demanar cita prèvia

Del 1 al 18 de juliol de 2019, sol·liciteu la cita prèvia amb l'identificador i la contrasenya al següent enllaç:

CITA PRÈVIA

  • Matrícula

Dates: del 19 al 24 de juliol de 2019

Horari: de 9,30 a 13,30 i de 16 a 18 hores

Per evitar cues innecessàries serà convenient que porteu tota la documentació que es demana per la matrícula i que us presenteu a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat de Dret el dia i l’hora escollits.

  • Documentació

- Imprès de matricula emplenat amb les dades personals, assignatures i grups que cursareu a la UB.

Si gaudiu d’alguna exempció/bonificació de matrícula porteu el carnet o el document acreditatiu i fotocòpia.
Si voleu fraccionar o fer un pagament únic domiciliat, original i fotocòpia del primer full de la llibreta d’estalvis o fotocòpia d’un xec en cas de compte corrent.