Matrícula per a la resta d'estudiants - Màster Oficial

  • L’alumnat que continua estudis s’ha de matricular pel procediment d’automatrícula, d’acord amb el calendari establert.
  • Abans d’emplenar l’imprès de matrícula es recomana consultar els criteris de matrícula publicats al web de cada màster. En el cas que l’alumne tingui dubtes sobre les assignatures a què s’ha de matricular haurà de contactar amb el coordinador/a del màster perquè l’orienti sobre les assignatures a què s’ha d’inscriure.
  • Un alumne es pot matricular d’un mínim de 20 crèdits i d’un màxim de 60 crèdits per any acadèmic. Si se sol·licita una beca general o una de mobilitat s’haurà de matricular, en principi, de 60 crèdits.
  • Es recomana no matricular-se del Treball de Fi de Màster fins que no es tingui la proposta de treball aprovada, d’acord amb el que disposa l’article 3.2 de la Normativa reguladora dels Treballs de Fi de Màster de la Facultat de Dret. La data límit per matricular-se de TFM, en el segon semestre del curs 2016-2017, es publicarà properament.
  • En el cas de sol·licitar alguna exempció, bonificació i/o gratuïtat, cal presentar la documentació que determini la normativa per acreditar la sol·licitud.
  • En el cas que s’hagin de fer modificacions sobre la matrícula, se n’han de consultar les condicions, que es poden trobar a la Normativa de Matrícula.
Comparteix-ho: