Pràctiques extracurriculars

Les pràctiques extracurriculars són aquelles que els estudiants poden realitzar amb caràcter voluntari durant el seu període  de formació (grau i màsters) i que estan adreçades a afavorir la professionalització i la inserció laboral dels nostres estudiants.

La realització de les pràctiques externes extracurriculars queda recollida al Suplement Europeu al Títol que s’emet una vegada finalitzat el grau corresponent.

 

Formalització del conveni

La realització de pràctiques extracurriculars en una entitat col·laboradora exigeix la formalització d’un conveni de cooperació educativa entre la Facultat i l’entitat, i d’un projecte formatiu que ha d’incloure  la descripció de les tasques i les competències que l’estudiant desenvoluparà durant la seva estada. Ambdós documents han d’estar signats per la Universitat de Barcelona i l’entitat col·laboradora abans de la data d’inici de les pràctiques.

La formalització de la documentació es realitza, per totes les parts (institució, estudiant i Facultat) mitjançant la plataforma GIPE.

 

Desenvolupament de les pràctiques

Les pràctiques extracurriculars tenen una durada màxima de 750 hores per curs acadèmic que es poden ampliar fins a 900 hores de manera excepcional.

El període de realització de les pràctiques extracurriculars està vinculat a l'any acadèmic que, al curs 2021-2022, comprèn el període 13/09/2021 al 10/09/2022

La distribució horària la determinarà l’entitat col·laboradora, conjuntament amb l’estudiant, en base a la seva disponibilitat.

Les funcions que assumeixi l’estudiant durant les pràctiques extracurriculars han d’estar relacionades amb les competències dels estudis que estigui cursant.

Per poder realitzar pràctiques extracurriculars, els estudiants han de complir simultàniament els dos requisits següents:

  • Estar matriculat a l’ensenyament pel qual s’opta a les pràctiques. En el cas d’ensenyaments de grau, l’estudiant ha d’haver superat el 50 % dels crèdits.
  • No tenir cap relació laboral amb l’empresa o institució on es facin les pràctiques.

 

Personal d’administració i serveis que gestiona les pràctiques extracurriculars

La persona encarregada de la gestió de les pràctiques extracurriculars és la Silvia Fernandez, borsatreball.dret@ub.edu.

La informació detallada sobre el procediment de formalització de les pràctiques extracurriculars es troba publicada al següent enllaç.

Comparteix-ho: