Procediment per a sol·licitud de la convocatòria d’examen de final de carrera

Els alumnes que al començament del curs acadèmic els resti un màxim d’un 10% dels crèdits (tenir 216 crèdits o més superats) abans de la matricula, el sistema establert per la Universitat de Barcelona dóna dret a una convocatòria extraordinària d’examen.

No obstant això, cal fer la sol·licitudEls terminis són els següents:

 

ASSIGNATURES DEL PRIMER QUADRIMESTRE:

  • Del 6 al 19 de maig de 2019

 

  • Formulari de sol·licitud per a tots els graus de la Facultat excepte el títol propi d'Investigació Privada -TANCAT-

 

  • Formulari de sol·licitud per a Investigació Privada -TANCAT-

 

Relació d'alumnes que poden sol·licitar la convocatòria extraordinària de final de carrera per al juny de 2019:

- Ciències Polítiques i de l'Administració

- Criminologia

- Dret (última actualització: 16.05.2019)

- Gestió i Administració Pública

- Investigació Privada

- Relacions Laborals

 

Les assignatures de primer quadrimestre tenen la convocatòria extraordinària durant el mes de juny de 2019. Les dates concretes d’examen es publicaran pròximament.(*)

 

ASSIGNATURES DEL SEGON QUADRIMESTRE I ANUALS:

  • Del 5 al 25 de novembre de 2018
 

Les assignatures de segon quadrimestre i anuals tenen la convocatòria extraordinària durant el mes de gener de 2019 (*).

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL:

En el cas que els crèdits necessaris s’hagin assolit mitjançant convalidació o reconeixement acadèmic i s’hagin matriculat en el curs actual, s’haurà de passar per Secretaria.

 

(*) En l’ensenyament del grau de Dret, la convocatòria de fi de carrera es farà coincidir amb la convocatòria ordinària de l’altre semestre de la mateixa assignatura. Pel que fa a la resta d’ensenyaments les dates d’examen seran publicades oportunament a la pàgina web.

Comparteix-ho: