Procediment per a sol·licitud de la convocatòria d’examen de final de carrera

 

Els alumnes que al començament del curs acadèmic els resti un màxim d’un 10% dels crèdits (tenir 216 crèdits o més superats) abans de la matricula, el sistema establert per la Universitat de Barcelona dóna dret a una convocatòria extraordinària d’examen.

No obstant això, cal fer la sol·licitud. Els terminis són els següents:
 

ASSIGNATURES DEL SEGON QUADRIMESTRE I ANUALS:

Les assignatures de segon quadrimestre i anuals tenen la convocatòria extraordinària durant el mes de febrer de 2021.

 

ASSIGNATURES DEL PRIMER QUADRIMESTRE:

Les assignatures de primer quadrimestre tenen la convocatòria extraordinària durant el mes de juny de 2021.

 

Formulari de sol·licitud

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL:

En el cas que els crèdits necessaris s’hagin assolit mitjançant convalidació o reconeixement acadèmic i s’hagin matriculat en el curs actual, s’haurà de passar per Secretaria.

En l’ensenyament del grau de Dret, la convocatòria de fi de carrera es farà coincidir amb la convocatòria ordinària de l’altre semestre de la mateixa assignatura. En quan a la resta d’ensenyaments les dates d’examen seran publicades oportunament a la pàgina web.

Comparteix-ho: