Sol·licitud de documents acadèmics

Contingut

Tots els crèdits i/o assignatures superades, amb la qualificació corresponent. Totes les assignatures matriculades i que estiguin pendents de qualificació. 

S’indica el curs acadèmic, el cicle i la convocatòria (1a, 2a o extraordinària). Es distingeix el tipus de crèdits (obligatòris, optatius i de lliure elecció).
 

Quan se sol·licita

 • Per presentar-se a algunes convocatòries d’oposicions, concursos i beques. 
 • Per sol·licitar convalidacions en altres universitats. 
 • Per lliurar l’expedient a universitats estrangeres. 
 • Per al curriculum vitae. 
 • En altres casos.

 

Tipus de documents

 • Certificat de matrícula
 • Certificat acadèmic oficial (certificat de trasllat)
 • Sol·licitud d’expedient acadèmic
 • Sol·licitud de certificació acadèmica personal

 

Taxes de certificació acadèmica personal (codi CM0)

 • Ordinària: 27,27 €
 • F. N. Gral: 13,54 €
 • F.N. Esp.: 0,00 €
 • Col. Especial: 0,00 €

 

Taxes del certificat acadèmic oficial (certificat de trasllat)

 • Ordinària: 54,54 €
 • F. N. Gral: 27,27 €
 • F.N. Esp.: 0,00 €
 • Col. Especial: 0,00 €

 

Com se sol·licita (Llicenciatura pla 92, graus i màsters universitaris)

Per sol·licitar certificacions de graus i màsters universitaris heu d’accedir a través del vostre espai personal per MonUB.

Els documents acadèmics s’expedeixen en format electrònic (signatura digital UB i codi segur de verificació CSV). Podreu disposar de múltiples còpies del document pagant una única expedició i serà vàlid durant els 3 anys següents a l’emissió.

Nomes es farà en paper i signatura manuscrita si es demana expressament a efectes de legalització.

 

Com se sol·licita (Llicenciatura pla 53, diplomatura, títols propis i doctorat)

Enviant-nos una sol·licitud per formulari.
Acudint a la Secretaria dins l’horari d’atenció al públic.

 

Com es recull (Llicenciatura pla 53, diplomatura, títols propis i doctorat)

 1. Es pot recollir personalment a la Secretaria un cop transcorreguts set dies des que se sol·licita.
 2. El pot recollir una persona autoritzada pel sol·licitant, que haurà de presentar el document d’autorització i una fotocòpia del DNI del sol·licitant, i identificar-se com a titular de l’autorització.

S’han d’abonar les taxes de certificació. Es poden abonar amb targeta de crèdit o dèbit a la mateixa Secretaria, o bé al banc mitjançant un rebut. En aquest cas, és recomanable fer aquest tràmit al matí o bé el dijous a la tarda, ja que és quan les oficines bancàries estan obertes.
També, es pot fer el pagament per Internet entrant a MonUB a través de l’espai personal.

 

(D’acord amb el Decret 189/2002, de 25 de juny, pel qual es fixen els preus per a la prestació de serveis acadèmics universitaris. Si el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya modifica l’import, s’aplicarà des que entri en vigor).

Comparteix-ho: