Sol·licitud i Procediment d'admissió

Sol·licitud i Procediment de selecció

 • La convocatòria de mobilitat per estudiar a l’estranger s’obre al mes de novembre. A partir d’aleshores, l’Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat de Dret organitzarà una sessió informativa per a tots aquells estudiants interessats a participar en el Programa de Doble Titulació.
 • La selecció dels candidats tindrà lloc durant els mesos de febrer i març. Es valorarà especialment l’expedient acadèmic, així com el nivell de coneixement de l’anglès. Aquells aspirants que resultin seleccionats hauran de superar, a més, els dos cursos d’Introducció al Dret dels EUA.

Com fer la sol·licitud

 1. Emplenar el formulari de sol•licitud online (es recomana llegir abans el document d’ajuda). :
 2. Un cop finalitzat el procés, podeu fer consultes i/o modificacions a través de l’accés a Consulta / modificació de la sol•licitud:
 3. Lliurar a l’Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat de Dret una còpia signada de l’imprès de sol•licitud emplenat, acompanyant-lo de la següent documentació:
 • Currículum Vitae
 • Còpia de l’expedient acadèmic, segellada per Secretaria
 • Fotografia (mida carnet)
 • Documentació acreditativa del nivell d’anglès (mínim C1 del Marc Europeu Comú de Referència per les Llengües –MECRL-).  
 • Carta de motivació.

Procés d’admissió a NSU

 • NSU expedirà una carta d’admissió als alumnes de la UB acceptats en el programa, que els servirà per tramitar el visat d’entrada als EUA. Aquests tràmits cal que es facin personalment a l’ambaixada dels EUA a Espanya, amb seu a Madrid.
 • Els estudiants es matricularan a la UB a finals de juliol.
 • La formalització de la matrícula a la universitat d’origen és obligatòria.
 

Per més informació

Comparteix-ho: