Secretaria d'Estudiants de de Relacions Laborals
Contacte

Ubicació 
Baldiri Reixac, 13 (cantonada amb el carrer de Pascual i Vila)
08028 Barcelona
Localització

Horari d’atenció al públic
De dilluns a divendres, de 10 a 13 i de 16.30 a 19.30.  

La Secretaria d'Estudiants de de Relacions Laborals restarà tancada per vacances del 31 de juliol al 31 d’agost (ambdòs inclosos).

Contacte
Telèfon: 934 039 310
Fax: 934 039 312
secretaria.rlaborals@ub.edu

Graus gestionats
Relacions Laborals

Oficines vinculades
Oficina de Pràctiques
Telèfons: 93 403 93 22 i 636 981 743

practiques.rlaborals@ub.edu

Matrícula d’un crèdit: 25,27 €
Matrícula d'un crèdit per segon cop d’una mateixa assignatura: 30,99 €
Matrícula d'un crèdit per tercer cop d'una mateixa assignatura: 67,15 €
Matrícula d'un crèdit per quart cop i successius d’una mateixa assignatura: 92,97 €
Reconeixement, convalidació i adaptació d’un crèdit (15% del preu del crèdit): 3,79 €
Matrícula d'un crèdit diplomats, llicenciats o graduats (segona titulació pública): 35,37 €
Gestió d'expedient acadèmic: matrícula anual: 69,80€
Gestió d'expedient acadèmic: ampliació de matrícula: 27,27€
Serveis universitaris i altres despeses: 71,12 €
 
 
Certificació acadèmica: 27,27 €
Trasllat d’expedient: 54,54 €
Estudis d'expedient per a la convalidació, adaptació, transferència i reconeixement: 54,54 €
Títol amb SET: 218,15 €
Suplement Europeu del Títol (SET): 32,75 €
Duplicat del títol: 218,15 €
Prova de conjunt (homologació de títols estrangers): 218,15 €
 
 

Deducció del 50% pels alumnes que acreditin la condició de família nombrosa (categoria general).

Deducció del 100% pels alumnes que acreditin la condició de família nombrosa (categoria especial) o el col·lectiu especial.

*Recordeu: Per introduir la "P" (no presentat) i la "H" (matrícula d'honor) s'ha d'anar al desplegable que hi ha a la dreta de l'aplicació d'actes i triar la opció corresponent.

Estat de les actes (des de l’espai personal)

  • Normativa d’exàmens de la UB

Normes reguladores de l'avaluació i de la qualificació dels aprenentatges

 

És important respectar estrictament els terminis de publicació de qualificacions i lliurament de les actes. 

Per a qüestions de gestió acadèmica, adreça't a la Secretaria d'Estudiants i Docència, servei on l'estudiant ha de realitzar la majoria dels tràmits administratius i on s'atenen tot tipus de peticions d'informació relacionades amb l'activitat acadèmica.

Comparteix-ho: