Universidad de Barcelona

Doble titulación: Administración y Dirección de Empresas + Química

Plan de estudios

CA

Tipus ECTS
Formació bàsica 132
Obligatòria 246
Optativa 24
Pràctiques externes
És una assignatura optativa dels dos graus
6
Treball final de grau 12
TOTAL 420

 

Planificació en onze semestres (cinc anys i mig), combinant els horaris dels dos graus, amb grups específics de les assignatures pràctiques al laboratori per als estudiants del doble itinerari.

 

L’estudiant seguirà els plans d’estudis d’ambdós ensenyaments (vegeu el pla d’estudis en els ensenyaments corresponents). Al llarg del doble itinerari tindrà els corresponents reconeixements entre els dos ensenyaments. El doble itinerari ofereix l’oportunitat de fer les pràctiques externes curriculars conjuntes. Es realitzarà un únic treball de fi de grau conjunt en el que s’integraran les competències de les dues titulacions. 

Compartir: