Universidad de Barcelona

Máster en Dirección de Empresas del Deporte

Prácticas

L’assignatura de Pràctiques en Empresa, que consta de 10 ECTS i té caràcter obligatori durant el segon semestre del curs, pretén formar l’alumnat per desenvolupar les activitats directives que exigeix l’empresa i tenir un coneixement pràctic de com funcionen les empreses del sector esportiu i dels seus subsectors.

Les empreses que formen part del Consell Assessor del màster, les seves filials o empreses col•laboradores assumeixen el compromís d’acollir els estudiants i col•laborar en el seu procés formatiu. Per poder superar l’assignatura cal fer entre 250-300 hores, a convenir amb l’empresa, durant els mesos d’abril i juny del curs vigent, una vegada hagi acabat la docència teòrica del màster.

Abans d’iniciar les pràctiques, s’ha de formalitzar un conveni i un projecte formatiu, en règim de becari o becària en virtut del conveni Universitat-Empresa. Aquest conveni i projecte formatiu es formalitza a través de l’Oficina de Pràctiques de la Facultat d’Economia i Empresa.

Compartir: