Activar rebuts caducats

Els rebuts caducats els podeu reactivar, passada una setmana de la data de caducitat, des de l’apartat “Consulta i pagament de rebuts” de MonUB. Es generarà un nou rebut que podeu imprimir o pagar des de la mateixa pàgina.

El nou rebut inclourà el recàrrec per impagament. Si hi ha diversos rebuts caducats, el Sistema els recalcularà un a un a mida que es vagin sol·licitant.

Només podreu pagar/reactivar els rebuts corresponents al curs actual i al curs anterior. En cas que el rebut sigui més antic cal que passeu per l’Oficina de Màsters i Doctorat de la Facultat.
Comparteix-ho: