Ajuts de recerca de la Facultat

Convocatòria reconeixement d’OUTPUTS, any 2021

 

Segons l’acord adoptat en la sessió de la Comissió de Recerca de data 21 de març de 2022, es reconeixen els outputs dels articles publicats l’any 2021 en revistes indexades dins dels tres primers quartils dels diferents àmbits del Journal Citation Reports (ISI). Per al reconeixement es té en compte la posició relativa de la revista on es publiquen els treballs segons la llista de factors d’impacte corresponent a 2021. En cas que una revista aparegui indexada dins de diferents àrees, es prendrà en consideració la que ocupi una posició relativa més favorable.

Es reconeixen tres tipologies de publicacions:

  • Articles publicats a revistes del primer quartil del JCR: 500 €.
  • Articles publicats a revistes del segon quartil del JCR: 300 €.
  • Articles publicats a revistes del tercer quartil del JCR: 200 €.

 

Només són objectes de reconeixement d’output aquells articles on consti que almenys un dels autors està afiliat a la Universitat de Barcelona, estigui adscrit a la Facultat d’Economia i Empresa de la UB en el moment de publicació de l’article i hagi activat la seva fitxa CV Web institucional. També cal que s’hagin afegit al currículum GREC dels autors i que s’hagin pujat en versió postprint al repositori oficial de la UB abans del 6 de juny de 2022.

El màxim d’articles per autor que poden ser objecte de reconeixement d’outputs és de 10.

 

Dubtes en relació a la convocatòria i fitxa CV Web Institucional

Vicedeganat de Recerca i Doctorat: vd.economia.empresa.recerca@ub.edu

 

Dubtes en relació al repositori institucional

Eulàlia Aloma (CRAI): telèfon 934021964 ecodd@ub.edu / ealoma@ub.edu

Comparteix-ho: