Altra oferta formativa

Cursos de la Facultat susceptibles de reconeixement de crèdits ECTS - Estiu 2019

La normativa sobre reconeixement de crèdits estableix que es poden reconèixer fins a sis crèdits computables com a optatius en la titulació de grau per la participació en activitats institucionals universitàries de tipus cultural, esportiu, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.

 • Buddy Programme

  3 crèdit ECTS

  Preu: gratuït

  Destinataris: estudiants de grau de la Facultat

  Més informació: incoming.fee@ub.edu

  Fitxa de l'activitat

  Inscripcions: Àrea de Relacions Internacionals

 • XIII Summer School FME - MESIO

  1'5 crèdit ECTS

  Preu: 120 €

  Destinataris: alumnat grau d'Estadística

  Contacte: lourdes.rodero@upc.edu

  Més informació

   

 • Barcelona Marketing and Business Models Summer School: Gastronomy and food industry edition

  3 crèdit ECTS

  Preu: 790-890 €

  Destinataris: genèric

  Més informació: business.school@ub.edu

  Fitxa de l'activitat

  Inscripcions: UB Business School

 • Summer School of Management of Creativity in an Innovation Society

  7'5 crèdits ECTS

  Preu: 5000-8500 $

  Destinataris: genèric

  Més informació: business.school@ub.edu

  Fitxa de l'activitat

  Inscripcions: UB Business School

 • The Economics of Grow:Innovation, rivalry and institutions

  2 crèdit ECTS

  Preu: 475-710 €

  Destinataris: genèric

  Més informació: school.economics@ub.edu

  Fitxa de l'activitat

  Inscripcions: UB School of Economics

Comparteix-ho: