Altra oferta formativa

Cursos de la Facultat susceptibles de reconeixement de crèdits ECTS

La normativa sobre reconeixement de crèdits estableix que es poden reconèixer fins a sis crèdits computables com a optatius en la titulació de grau per la participació en activitats institucionals universitàries de tipus cultural, esportiu, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.

Comparteix-ho: