COVID-19

Informació relativa a les actuacions portades a terme per la Facultat d’Economia i Empresa davant de la pandèmia de COVID-19.

Documentació pròpia de la Facultat d’Economia i Empresa

Mascaretes

La Facultat posa a disposició dels estudiants una màscara que podreu recollir al mateix centre. Aquesta màscara és reutilitzable i permet 60 rentades.

Per recollir-la us heu de dirigir al punt d'informació corresponent (us hem dividit en ensenyaments per evitar aglomeracions) i presentar el carnet UB o el DNI.

Punts d'informació:

  • Punt d'informació 690 (Ubicat a l'antiga Cooperativa l'Economista): Graus d'Economia, Estadística, Empresa Internacional, Sociologia i Dobre Grau Economia-Estadística.
  • Punt d'informació 690 (Ubicat al carrer Keynes): Graus d'ADE, Doble Grau ADE-Matemàtiques i Doble Grau ADE-Química.
  • Punt d'informació 696: Estudiants de Doctorat i Màsters Oficials.

Gestor COVID-19 a la Facultat d’Economia i Empresa

Adreça electrònica de contacte del Gestor COVID19 a la Facultat d’Economia i Empresa: covid.economia.empresa@ub.edu.  Aquesta és l'adreça a la qual s’haurà d’enviar qualsevol informació coneguda relativa als possibles casos positius o a casos confirmats al Centre. Així es podrà activar el protocol que en aquell moment estigui vigent.

En cas de sospita...

Si durant el desenvolupament de l’activitat docent a la Facultat alguna persona presenta simptomatologia compatible amb la COVID-19, ha d’avisar,

  • si es tracta d’un estudiant, al professorat present en aquell moment a l’aula, i
  • si es tracta de professorat a la Direcció de Departament
  • si es tracta de PAS al Cap d’Unitat o d’Oficina.

Mentre la persona no estigui en disposició de marxar a casa haurà d’aïllar-se al despatx 330 de l’Edifici 696. La persona afectada podrà adreçar-se al Punt d’Informació de l’edifici per tal de que li facilitin l’accés al despatx.

Des del Punt d’Informació avisaran a la persona responsable de la coordinació per a la COVID-19 del fet que hi ha una persona amb simptomatologia aïllada a l’espai reservat.

Posteriorment la persona afectada haurà de contactar amb el 061 o el CAP més proper, i avisar al Servei Mèdic de la UB a l’adreça electrònica medicinadeltreball.ossma@ub.edu.

Comparteix-ho: