Detall

Comunicat de l’equip deganal de la Facultat d’Economia i Empresa.

Avís | 28-10-2019

En relació a les properes convocatòries de vaga i mobilitzacions, l'equip deganal de la Facultat d’Economia i Empresa ha decidit mantenir la programació d’activitats acadèmiques.

Per tal de garantir el lliure exercici del dret de vaga dels diferents col·lectius de la Facultat, es demana al professorat que resolgui de manera flexible les incidències que puguin sorgir en relació amb les activitats acadèmiques programades. En concret:

  • Flexibilitzar, allargant si cal, els terminis de renúncia a l’avaluació continuada, tenint en compte que l’article 12.1 de la Normativa Reguladora dels Plans Docents de les  assignatures i de l’Avaluació i la Qualificació dels Aprenentatges estableix que: “L’avaluació única es reconeix com un dret de  l’estudiant que, en exercir‐lo, renuncia a l’avaluació continuada.  L’exercici d’aquest dret no pot comportar discriminació respecte a l’avaluació continuada en relació amb la qualificació màxima que es pugui obtenir.”
  • Ajornar les activitats acadèmiques avaluables i les que requereixin assistència obligatòria els propers dies 30 i 31 d’octubre de 2019.

En paral·lel a la defensa del lliure exercici del dret de vaga, es demana a les organitzacions convocants que es garanteixi el dret a estudiants i professorat a assistir i impartir les classes.

El desenvolupament de les activitats acadèmiques queda supeditat en tot moment a l’evolució dels esdeveniments, de manera que la Facultat pugui adaptar-se a les circumstàncies particulars en cada moment.

 

Deganat

Facultat d’Economia i Empresa


Comparteix-ho: