Detall

Convocatòria de feina: Gestor/a de programes a la Facultat d’Economia i Empresa

Institucional
Notícia | 04-08-2021

La Facultat d’Economia i Empresa obre una convocatòria de feina per incorporar un gestor/a de programes de postgrau i cursos de curta durada.

La feina és a jornada completa de 35 hores a la setmana amb una retribució anual de 27.019,48 €, i les sol·licituds es poden presentar de l’1 al 14 de setembre de 2021 a través del següent enllaç: https://bit.ly/37iRMfx

Les tasques a desenvolupar són:

- Atendre i assessorar estudiants i professorat en assumptes de la seva competència.

- Col·laborar en l’elaboració dels diferents informes per a la presa de decisions acadèmiques.

- Col·laborar en la redacció de documents informatius i continguts de promoció online, offline i on campus.

- Donar suport en la planificació i coordinació d’activitats i esdeveniments institucionals.

- Fer el seguiment econòmic del pressupost del seu àmbit.

- Donar suport en el disseny i coordinació d’accions de captació de fons públics i privats.

- Dur a terme altres funcions de contingut assimilable quan s’escaigui.

Es demana:

- Formació professional de grau superior (FP2), cicle formatiu de grau mitjà, batxillerat o titulació equivalent o superior.

- Coneixements d’anglès equivalents al nivell B2 del Marc europeu comú de referència (MECR) o nivells equivalents o superiors.

- Coneixements de català equivalents al nivell C1 del Marc europeu comú de referència (MECR) o nivells equivalents o superiors.

- La resta de requisits establerts al punt 2 de la convocatòria.

Els mèrits a valorar són:

- Nivell C1 d’anglès.

- Coneixements d’ofimàtica (processadors de text, fulls de càlcul, bases de dades, presentacions gràfiques).

- Coneixements en sistemes de gestió de continguts (Wordpress).

- Coneixements en sistemes de bases de dades tipus CRM (Salesforce).

- Experiència en tasques relacionades amb estratègies de màrqueting i captació de fons.

Més informació: https://bit.ly/37iRMfx


Comparteix-ho: