Detall

12
gen
Defensa de tesi: Rodrigo Hernán González González, "Three essays on Business Groups discount in Chile: Theory and empirical study."

Dates:

12-01-2022 a 12-01-2022

Rodrigo Hernán González González

Títol: Three essays on Business Groups discount in Chile: Theory and empirical study.

Programa: Empresa

 

Convocatòria de l'acte de defensa telemàtica de la tesi doctoral:

Dia: 12 de Gener de 2022

Hora: 15:30 h 

Lloc: telemàticament . 

 

Qualsevol persona interessada en participar a l’acte de defensa publica telemàtica ho haurà̀ de sol·licitar amb una antelació́ mínima de 48 hores a través del següent formulari: https://forms.office.com/r/1UhDnR0REA

Tribunal:

President: Dra. Josep Maria Raya (Universitat Pompeu Fabra)

Secretària: Dra. Josefa Boria (Universitat de Barcelona) 

Vocal: Dra. Nuria Arimany (Universitat de Vic)


Comparteix-ho: